ქირურგიული
სერვისები

ქირურგიული სერვისები:

• ზოგადი ქირურგია
• თორაკალური ქირურგია
• მცირეინვაზიური ქირურგია
• ბარიატრიული ქირურგია
• ქირურგიული ონკოლოგია
• ენდოსკოპიური ქირურგია
• გინეკოლოგიური ქირურგია
• ტრავმატოლოგიური ქირურგია
• უროლოგიური ქირურგია
• ნეიროქირურგია
• ნეოროვასკულური ინტერვეციები
• ყბა სახის ქირურგია
• სისხლძარღვთა ქირურგია