სამეანო
სერვისები

სამეანო დეპარტამენტის ამბულატორიული სამეანო სერვისები:

• ორსულთა ანტენატალური მეთვალყურეობის სახელმწიფო პროგრამით.
• ექსპერტული ულტრასონოგრაფიული კვლევა ნაყოფის გენეტიკური და ორგანული პათოლოგიების დასადგენად.
• ინვაზიური გენეტიკური პროცედურები, მათ შორის: ამნიოცენტეზი,კორდოცენტეზი, კარდიოტოკოგრაფია, ნაყოფის ბიოფიზიკური პროფილის დადგენა.

სტაციონარული სერვისები:

• როგორც მესამე დონის პერინატალური ცენტრი, დაწესებულება ახორციელებს ნებისმიერი ორსულობების გართულებების მკურნალობას და მართვას.
• ნებისმიერი სახის მშობიარობა (ფიზიოლოგიური მშობიარობა, მათ შორის ინსტრუმენტალური (მაშები და ვაკუომი), საკეისრო კვეთა, გართულებული მშობიარობა).
• ფიზიოლოგიური მშობიარობა გადატანილი საკეისრო კვეთის შემდეგ.
• ნებისმიერი რთული ქრონიკული, ორსულობის მართვა: მათ შორის გულ-სიხლძარღვთა პათოლოგიები, ინსულტები, და სხვა….
• მშობიარობის შემდგომი ყველა ტიპის ინფექციური გართულების მართვა, მათ შორის სეფსისი.