ახალშობილთა
სერვისები

  • ახალშობილის მეთვალყურეობა
  • ნეოროსონოსკოპია
  • ახალშობილის ექოკარდიოგრაფია
  • ახალშობილთა, ჩვილთა და ბავშვთა აცრები იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრის მიხედვით
  • მენჯ-ბარძაყის ექოსკოპიური კვლევა
  • ახალშობილთა, ჩვილ ბავშვთა და პედიატრიული ასაკის მქონე ოპაციენტთა მუცლის ღრუს ექოსკოპიური კვლევა