ამბულატორიული
სერვისები

 • ოჯახის ექიმის კაბინეტი
 • კარდიოლოგიური სერვისი
 • ნევროლოგიური სერვისი
 • ქირურგიული სერვისი
 • გინეკოლოგია
 • უროლოგია
 • ლითოტრიპსია
 • ენდოკრინოლოგია
 • გასტრო-ენტეროლოგია
 • ტრავმატოლოგია
 • ორთოპედია
 • პედიატრია
 • ფსიქიატრია
 • პროქტოლოგია

დიაგნოსტიკური სერვისები:

 • ლაბორატორიული კვლევების სრული სპექტრი
 • ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
 • რენტგენოდიაგნოსტიკა
 • კომპიუტერული ტომოგრაფია
 • ენდოსკოპიური კვლევები
 • ბიოფსია
 • გინეკოლოგიური დიაგნოსტიკის სრული სპექტრი
 • გენეტიკური ლაბორატორია