მერაბ ჯანელიძე

ბარიატრიული და მეტაბოლური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

მერაბ ჯანელიძე

ბარიატრიული და მეტაბოლური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ბიოგრაფია

ავთანდილ ბოლქვაძე

ქირურგი

ავთანდილ ბოლქვაძე

ქირურგი

ბიოგრაფია

გია აზმაიფარაშვილი

ქირურგი

გია აზმაიფარაშვილი

ქირურგი

ბიოგრაფია

მამუკა გოლეთიანი

ქირურგია

მამუკა გოლეთიანი

ქირურგია

ბიოგრაფია

ავთანდილ მეგრელაძე

ქირურგიული მიმართულების ხელმძღვანელი

ავთანდილ მეგრელაძე

ქირურგიული მიმართულების ხელმძღვანელი

ბიოგრაფია

პინეო სამედიცინო ეკოსისტემის ქირურგიული მიმართულების ხელმძღვანელი,

თსსუ ქირურგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

ზოგადი ქირურგი, ონკოქირურგი

ილონა ყურაშვილი

ქირურგი

ილონა ყურაშვილი

ქირურგი

ბიოგრაფია

გია თომაძე

სამედიცინო დირექტორი

გია თომაძე

სამედიცინო დირექტორი

ბიოგრაფია

პინეო სამედიცინო ეკოსისტემის სამედიცინო დირექტორი,

თსსუ ქირურგიის დეპარტამენტის პროფესორი

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ზოგადი ქირურგი, ონკოქირურგი

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ალექსანდრე გვაზავა

ქირურგიული დეპარტამენტის ქირურგი

ალექსანდრე გვაზავა

ქირურგიული დეპარტამენტის ქირურგი

ბიოგრაფია

პინეო სამედიცინო ეკოსისტემის ქირურგიული დეპარტამენტის ქირურგი,

თსსუ ქირურგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

მედიცინის აკადემიური დოქტორი

ზოგადი ქირურგი, ონკოქირურგი

ელგუჯა არდია

ქირურგი

ელგუჯა არდია

ქირურგი

ბიოგრაფია

პინეო სამედიცინო ეკოსისტემის ქირურგი

ზოგადი ქირურგი

გიორგი დანელია

ქირურგი

გიორგი დანელია

ქირურგი

ბიოგრაფია

პინეო სამედიცინო ეკოსისტემის ქირურგი

ზოგადი ქირურგი