ზურაბ კლიმიაშვილი

ექიმი კარდიოლოგი, პინეო კარდიონეტის ხელმძღვანელი

ზურაბ კლიმიაშვილი

ექიმი კარდიოლოგი, პინეო კარდიონეტის ხელმძღვანელი

ბიოგრაფია

ექიმი-კარდიოლოგი, პინეო სამედიცინო ეკოსისტემის კარდიოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი;

საქართველოს გულსისხლძარღვთა დაავადებების, პრევენციისა და რეაბილიტაციის ასოციაციის პრეზიდენტი;

ევროპის გულსისხლძარღვთა დაავადებების პრევენციის საზოგადოების ნაციონალური კოორდინატორი საქართველოში;

ნინო ნაცვლიშვილი

კარდიოლოგი

ნინო ნაცვლიშვილი

კარდიოლოგი

ბიოგრაფია