ზურაბ კლიმიაშვილი

ექიმი კარდიოლოგი, პინეო კარდიონეტის ხელმძღვანელი

ზურაბ კლიმიაშვილი

ექიმი კარდიოლოგი, პინეო კარდიონეტის ხელმძღვანელი

ბიოგრაფია

ექიმი-კარდიოლოგი, პინეო სამედიცინო ეკოსისტემის კარდიოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი;

საქართველოს გულსისხლძარღვთა დაავადებების, პრევენციისა და რეაბილიტაციის ასოციაციის პრეზიდენტი;

ევროპის გულსისხლძარღვთა დაავადებების პრევენციის საზოგადოების ნაციონალური კოორდინატორი საქართველოში;

ნინო ჭაღიაშვილი

კარდიოლოგი

ნინო ჭაღიაშვილი

კარდიოლოგი

ბიოგრაფია

აკაკი არჩვაძე

ინტერვენციული კარდიოლოგი

აკაკი არჩვაძე

ინტერვენციული კარდიოლოგი

ბიოგრაფია

ნინო ნაცვლიშვილი

კარდიოლოგი

ნინო ნაცვლიშვილი

კარდიოლოგი

ბიოგრაფია

კარდიოლოგიური განყოფილების ამბულატორიული სამსახურის ხელმძღვანელი. არაინვაზიური კარდიოლოგი.
გააჩნია 20 წლიანი სამუშაო გამოცდილება კარდიოლოგიური მიმართულებით საქმიანობაში, მათ შორის 8 წელი მოღვაწეობდა იტალიაში.
გახლავთ ევროპის აკრედიტირებული სპეციალისტი ტრანსთორაკალურ და ტრანსეზოფაგალურ ექო კარდიოგრაფიაში.