პინეო სამედიცინო ეკოსისტემის ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე, მაღალტექნოლოგიური აპარატურით (Nihon Kohden, Roche Diagnostics, Biosystems, Olympus). დაკომპლექტებულია გამოცდილი, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტებით, რაც განაპირობებს კვლევის შედეგების სიზუსტეს.

ჩვენი ლაბორატორია გთავაზობთ, კვლევების სრულ სპექტრს, მათ შორის: ბიოქიმიურ, სეროლოგიურ, იმუნოლოგიურ კვლევებს, ორსულობის ადრეულ და უშვილობის დიაგნოსტიკას, ონკომარკერების განსაზღვრას, გენეტიკურ-მოლეკულური კვლევებს პჯრ (PCR, Gene Expert, Cepheid) მეთოდით.

ლაბორატორია მუშაობს 24/7 საათის განმავლობაში, შესაბამისად პაციენტების მიღება ხორციელდება შეუფერხებლად.

ლაბორატორია ჩართულია ხარისხის გარე და შიდა კონტროლის სისტემაში და მიმდინარე კვლევები სრულად ავტომატიზებულია. კვლევის შედეგები პაციენტს მიეწოდება როგორც ელექტრონულად, ასევე – ქალაღლდის მატარებელზე. დაყოვნების პერიოდი – მაქსიმუმ 24 საათი.